Oprogramowanie dla systemu transportu.

Zakres:

Przygotowanie i uruchomienie oprogramowania kompletnego systemu transportu karoserii w lakierni koncernu motoryzacyjnego VW.

Projekt składający się z 36 sterowników S7 400 Siemens, konieczność wymiany sygnałów z instalacjami procesowymi (Roboty, suszarki, itp.), stacjami MOBY-I, systemami nadrzędnymi, zaawansowane algorytmy buforowania karoserii.

Transport poprzez: instalacje procesowe (piece, kabiny lakiernicze), miejsca obróbki ręcznej, bufory karoserii wg kolorów.

Cel:

Korzyści

Komponenty:

  • PLC: 36 x Siemens S7 400;
  • FIELDBUS: Profibus, Ethernet;
  • HMI: ProTool;
  • DRIVES: Danfoss.
ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl