Zrobotyzowana stacja załadunku detali na linię z kontrolą wizyjną orientacji detalu

Zakres:

Wykonanie projektu stanowiska zrobotyzowanego, projektu elektrycznego, budowa stanowiska zrobotyzowanego, integracja robotów KUKA, integracja automatyki, uruchomienie, testy.

Cel:

Eliminacja niefunkcjonalnego rozwiązania oraz poprawa niezawodności pracy. Robotyzacja stanowiska ręcznego.

Korzyści

  • Minimalizacja ingerencji operatorów poprzez automatyczny załadunek detali z kartonów na linię;
  • Obsługa odkładania pustych pudełek i przekładek;
  • Obsługa wielu referencji;
  • Automatyczna orientacja detalu przez zastosowanie kamery wizyjnej;
  • Czas cyklu 4 s, wydajność ponad 6000 na zmianę.

Komponenty:

roboty Kuka

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl