Oprogramowanie dla systemu transportu.

Zakres:

Projekt obejmował uruchomienie oraz wdrożenie do produkcji dwóch nowych linii transportu materiału pod prasami w tłoczni KIA Żylina. Transport blach realizowany był przez prototypowe manipulatory ROBOBEAM firmy GUDEL. Na system składały się 4 prasy o nacisku 4500Ton oraz prędkości do 15SPM (Strokes per minute). Dla każdej linii zainstalowano po 6 manipulatorów, w sumie 12. Urządzenia posiadały po trzy osie swobody oraz osiem serwonapędów, każdy. Sterowanie odbywało się w czasie rzeczywistym, wartości przyśpieszeń osi dochodziły do 40m/s2. Linie były zsynchronizowane z czterema prasami poprzez enkodery. Wszystkie urządzenia w linii w celu uniknięcia kolizji wymieniały ze sobą sygnały w czasie rzeczywistym. Trajektorie ruchu generowane za pomocą dedykowanych narzędzi matematycznych.

Cel:

Automatyzacja transportu.

Korzyści

Komponenty:

  • PLC: 12 x Beckhoff  C62;
  • FIELDBUS: Profibus, ASi, Sercos, Ethernet, RTE (Real Time Ethernet);
  • HMI: VisualBasic;
  • DRIVES: Bosch-Rexroth Indradrive.
ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl