Oprogramowanie i montaż elektryczny dla systemu transportu przenośnikowego

Zakres:

Projekt obejmował implementację systemu transportu w fabryce Swedwood. Funkcjonalność systemu obejmowała:

  • zaawansowane funkcje sterowania logiką rozjazdów materiałów w magazynach,
  • implementację liczników produktów na poszczególnych liniach,
  • konfigurację sposobu przekazania materiału do maszyn w zależności od jego typu,
  • wymianę sygnałów z maszynami obcymi.

W ramach zadania był nadzór nad wykonaniem oraz dostarczeniem urządzeń (część elektryczna), opracowanie koncepcji projektu (HW, SW), nadzór nad montażem wstępnym i końcowym, uzgodnienia z klientem końcowym, kompletację dostaw, oprogramowanie, wizualizację, dotrzymanie terminów uruchomienia.

Cel:

Automatyzacja transportu wewnętrznego.

Korzyści

  • Krótki czas wdrożenia;
  • Stworzenie i wdrożenie jednolitego, prostego standardu oprogramowania będącego bazą dla kolejnych projektów IKEA.

Komponenty:

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl