Oprogramowanie dla systemu transportu.

Zakres:

Uruchomienie i standby transportu karoserii dla lakierni Opel Russelsheim.

Oprogramowanie bazujące na standardzie globalnym GM, użyte sterowniki typu safety, serwer OPC do komunikacji HMI<->PLC. Implementacja funkcji try-out – działanie maszyn bez produktu, implementacja liczników zmianowych i dziennych, komunikacji z dwoma systemami nadrzędnymi, zaawansowanej wizualizacji w dwóch językach, wymiany sygnałów z obcymi instalacjami.

Cel:

Uruchomienie systemu transportu na lakierni.

Korzyści

  • Krótki czas uruchomienia;
  • Testowanie i usprawnianie globalnego standardu GM.

Komponenty:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl