Oprogramowanie dla systemu transportu.

Zakres:

  • Zarządzanie zespołem programistów podczas przygotowywania oprogramowania;
  • Zapewnienie szkoleń dla nowych pracowników;
  • Koordynacja prac programistycznych;
  • Integracja zespołu;
  • Przygotowanie uruchomienia na obiekcie.

Cel:

Celem projektu była kompletna modyfikacja transportu procesowego w lakierni VW na potrzeby wprowadzenia nowego modelu auta. Wyzwaniem był wymóg zachowania standardu oprogramowania firmy DUERR, oraz minimalizacja ingerencji w nie modyfikowane obszary. Oprogramowanie musiało spełniać typowe zadania jak: odczyt stacji MOBY-I i na tej podstawie sterowanie logiką rozjazdów, komunikacja z instalacjami procesowymi, komunikacja z systemami nadrzędnymi, przejazd przez piece, maszyny lakiernicze.

Korzyści

  • Optymalizacja czasu przygotowania oprogramowania przez zespół programistów.

Komponenty:

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl