Systemy wizyjne

Zakres:

  • Stworzenie koncepcji stanowiska kontroli wizyjnej;
  • Projekt mechaniczny;
  • Integracja kamer Cognex;
  • Integracja sterownika PLC i panelu HMI;
  • Uruchomienie, testy.

Cel:

Umożliwienie kontroli wielu punktów detalu jedną kamerą.

Korzyści

  • Mobilny system wizyjny;
  • Wykorzystanie jednej kamery do wielu kontroli;
  • Łatwe wdrożenie nowych referencji.

Komponenty:

Kamery Cognex.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl