Stacja testowa zagłówka.

Zakres:

Modyfikacja stanowiska w celu dodania kontroli zagłówków oraz zaczepów siedzeń wykonane zgodnie z metodologią Poka-Yoke, traceability wyników w systemie nadrzędnym.

Cel:

Spełnienie wymogów klienta końcowego odnośnie testowania jakości zaczepów zagłówków i siedzeń.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca – jedno stanowisko do testów oraz kontroli wzrokowej;
  • Oszczędność czasu – gdy operator przeprowadza kontrolę wzrokową dopasowania, stanowisko wykonuje test;
  • Metodologia Poka-Yoke zapewnia brak pomyłek przy montażu zagłówków.

Komponenty:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl