Przenośnik rolkowy dwukierunkowy z podnoszeniem oraz blokadą zjazdową.

Zakres:

Koncepcja, wykonanie i wdrożenie do produkcji przenośnika rolkowego dwukierunkowego z podnoszeniem oraz blokadą zjazdową. System całkowicie automatyczny, zintegrowany z istniejącą linią transportu oraz systemem nadrzędnym               .

Cel:

Umożliwienie poprawy detali odrzuconych przez kontrolę jakości bez zatrzymywania linii.

Korzyści

  • Przyspieszenie obsługi NOK;
  • Ułatwienie dla operatora – zjazd w pełni automatyczny;
  • Brak konieczności wydłużania istniejącej linii transportowej;
  • Dzięki integracji z systemem nadrzędnym system nie wymaga ingerencji operatora, system automatycznie decyduje, które detale wymagają poprawy;
  • Operator jednym przyciskiem obsługuje zjazd palety transportowej na wózek ręczny;
  • Po dokonaniu naprawy operator jednym przyciskiem wysyła paletę do systemu transportowego.

Komponenty:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl