Przenośnik dwukierunkowy z podnoszeniem oraz blokadą pozycjonującą.

Zakres:

Koncepcja, wykonanie, wdrożenie do produkcji przenośnika dwukierunkowego z podnoszeniem oraz blokadą pozycjonującą. Całość zabudowana stacją pomiarową. System całkowicie automatyczny, zintegrowany z istniejącą linią transportu oraz systemem nadrzędnym.

Cel:

Konieczność dodania precyzyjnej stacji pomiarowej do istniejącego systemu transportu przy braku miejsca na linii

Korzyści

  • Bez konieczności wydłużania istniejącej linii transportowej;
  • Dzięki integracji z systemem nadrzędnym system nie wymaga ingerencji operatora;
  • Bez przestojów, utrzymanie płynności głównej nitki transportowej.

Komponenty:

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl