Zakres:

Kompleksowa modernizacja trzech wozów transportujących złom z hali złomowej do pieca indukcyjnego. W ramach projektu wykonano: projekt automatyki, projekt i wykonawstwo instalacji elektrycznej, w tym nową szafę sterowniczą dla wozu złomowego, projekt systemu transmisji bezprzewodowej oraz dodatkowe zabezpieczenia antykolozyjne dla wozów złomowych. Dokonano wymiany sterowników S5 Siemens na S7 – 300. Program sterowniczy został napisany z zachowaniem starej funkcjonalności.

W celu zmniejszenia kosztów inwestycji firma MSControl zaproponowała wykorzystanie starej, sprawnej części instalacji, w tym urządzeń obiektowych na wozach oraz szafy sterowniczej w sterowni, gdzie dokonano jedynie przeglądu instalacji.

Cel:

Korzyści

Komponenty:

  • PLC: 3 x Siemens S7 300
  • DRIVES: AC690+ SSD
  • WIRELESS: TURCK DX70
ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MSControl