Przyrządy pomiarowe, chwytaki, testery, sprawdziany, paletki produkcyjne